ਸਾਫਟਵੇਅਰ

More: ਗਰਾਫਿਕ ਡਿਜਾਇਨ , ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟਸ , ਵਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ , ਦਸਤਾਵੇਜ਼ , ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ , ਡਾਟਾਬੇਸ , ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ